Få koll på ditt fibernät!

Låt oss visa hur du med hjälp av Fiberkollen skapar förutsättningar för enkel och effektiv förvaltning och dokumentation i enlighet med kraven för Robust Fiber.

Vad är Fiberkollen?

Ett modernt, enkelt och lättillgängligt system för dokumentation och förvaltning av fibernät i mindre- till medelstora kommuner.
Applikationen är en del av ett helhetskoncept som ger en kostnadseffektiv och enkel nätförvaltning med bibehållen kvalitet.

Aktuellt