Om Fiberkollen

Fiberkollen AB utvecklar och driver en molntjänst för löpande förvaltning och dokumentation av fiber- och kopparbaserade kommunikationsnät. Våra kunder finns inom Stadsnät, energibolag, operatörer och offentlig förvaltning samt landsbygdsnät och företag med egen infrastruktur.

Uppdragsgivare