Om Fiberkollen

Fiberkollen AB är ett samarbete mellan IFKS Förvaltning och Rejlers Sverige AB. Bolaget utvecklar och driver en molntjänst för löpande förvaltning och dokumentation av fiber- och kopparbaserade kommunikationsnät.
Bolaget har sitt säte i Växjö och den operativa verksamheten har sin bas i Karlskrona med representation på flertalet av Rejlers kontor i Sverige. Våra kunder finns inom Stadsnät, energibolag, operatörer och offentlig förvaltning samt landsbygdsnät och företag med egen infrastruktur.

Uppdragsgivare