Våra tjänster

Vi hjälper dig gärna med sammanställning, komplettering och verifiering av befintlig teknisk dokumentation för att komma igång med Fiberkollen.
Vi kan även vara en långsiktig partner för att löpande uppdatera innehållet efter genomförda kompletteringar eller ny utbyggnad.

Fiberkollens moduler

Visa

Ett fönster mot den tekniska dokumentationen. När utökad information om tekniska komponenter krävs, finns den snabbt tillgängligt i realtid genom länkade dokument i molnet. På så vis finns alltid den senaste informationen tillgänglig.

Stöd för Autocad DWG- eller .PDF-format.

Anslut

Här dokumenteras kopplingen mellan passivt nät och aktiva komponenter. Resultatet är en enkel och fullständig överblick över det aktiva nätet.

Kopplingen mellan aktiva komponenter registreras på portnivå. Detta ger möjlighet att ser hur aktiva komponenter är sammankopplade, och även vilken förbindelse som används för respektive anslutning. Enskilda switchar kan identifieras i sitt sammanhang och hela slingor kan visas med enkel grafik.

Automatisk adressverifikation i samband med registrering, vilket utesluter felstavade eller felaktiga adresser.

Enkel export av adress och portuppgifter via .csv och/eller API. Ex. mot marknadsdatabasen eller direkt till tjänsteleverantör enligt SSNF:s specifikation.

Koppla

För registrering och enkel uppdatering av det passiva nätet. Automatisk förbindelseplanering och enkel uppdatering efter kompletterande- eller ny utbyggnad.

Här skapar du enkelt panelkort och registrerar dina länkar/förbindelser. Klipp- och klistra import från excel skapar ett enkelt sätt att importera befintliga uppgifter. Enkel uppbyggnad från grunden om befintlig dokumentation saknas eller behöver få en översyn.

Kraftfull och enkel autoplaneringsfunktion för länkar/förbindelser. Anläggningsregister.