Nyheter

3.2.8

Publicerad 10 december 2020

– uttag som är direkt kopplade till switchport kan inte tas bort
– redigering av fastighetstyp direkt i tabell
– Uttag med fastighetstyp ‘Exporteras ej’ uppdateras inte baserat på redigeringen av lägenhetsnummer